Centralny Powstańczy Szpital Chirurgiczny nr 1 (211)

   Ustalanie lokalizacji nie udało się.

   Czy lokalizacja została włączona w urządzeniu? Jeżeli pomimo włączenia lokalizacji i odświeżeniu strony, nadal wyświetla się ten komunikat, proszę o przesłanie za pośrednictwem formularza kontaktowego - numeru miejsca, typu urządzenia mobilnego, nazwy i wersji systemu operacyjnego oraz nazwy i wersji przeglądarki internetowej. Odśwież stronę

   Ustalanie lokalizacji udało się. Będzie jeszcze oceniona odległość uczestnika gry, odpowiadającego na pytania, od Miejsca Pamięci - co wpłynie na ocenę odpowiedzi.

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. W Centralnym Powstańczym Szpitalu Chirurgicznym nr 1 przewidziano leczenie rannych w liczbie

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Centralny Powstańczy Szpital Chirurgiczny nr 1 funkcjonował od

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Centralnym Powstańczym Szpitalrm Chirurgicznym nr 1 kierował

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Centralny Powstańczy Szpital Chirurgiczny nr 1 funkcjonował do

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Liczba rannych zamordowanych 2 września 1944 r. przez Niemców w Centralnym Powstańczym Szpitalu Chirurgicznym nr 1, ustalona przez PCK wynosiła

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc