Okręg Warszawski - Obwód II ŻYWICIEL (220)

   Ustalanie lokalizacji nie udało się.

   Czy lokalizacja została włączona w urządzeniu? Jeżeli pomimo włączenia lokalizacji i odświeżeniu strony, nadal wyświetla się ten komunikat, proszę o przesłanie za pośrednictwem formularza kontaktowego - numeru miejsca, typu urządzenia mobilnego, nazwy i wersji systemu operacyjnego oraz nazwy i wersji przeglądarki internetowej. Odśwież stronę

   Ustalanie lokalizacji udało się. Będzie jeszcze oceniona odległość uczestnika gry, odpowiadającego na pytania, od Miejsca Pamięci - co wpłynie na ocenę odpowiedzi.

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Ilu żołnierzy liczył II Obwód AK na początku 1944 r.

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Wieczorem 1 sierpnia oddziały II Obwodu AK wycofały się do

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Z ilu zgrupowań składał się II Obwód AK po reorganizacji

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Kto był pierwszym komendantem II Obwodu AK

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Pod koniec powstania warszawskiego zgrupowania II Obwodu AK przekształcono w

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc