Kwatera główna NKWD (281)

   Ustalanie lokalizacji nie udało się.

   Czy lokalizacja została włączona w urządzeniu? Jeżeli pomimo włączenia lokalizacji i odświeżeniu strony, nadal wyświetla się ten komunikat, proszę o przesłanie za pośrednictwem formularza kontaktowego - numeru miejsca, typu urządzenia mobilnego, nazwy i wersji systemu operacyjnego oraz nazwy i wersji przeglądarki internetowej. Odśwież stronę

   Ustalanie lokalizacji udało się. Będzie jeszcze oceniona odległość uczestnika gry, odpowiadającego na pytania, od Miejsca Pamięci - co wpłynie na ocenę odpowiedzi.

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Wśród osadzonych w areszcie przy ul. Strzeleckiej 8 był m.in. jeden z premierów II RP:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Tablica upamiętniająca ofiary przesłuchiwane w kwaterze głównej NKWD przy ul. Strzeleckiej 8 została odsłonięta:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Areszt wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego mieścił się przy ul. Strzeleckiej 8 w latach:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Grupą operacyjną stacjonującą kwaterze głównej NKWD przy ul. Strzeleckiej 8 dowodził:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. W 1945 roku głównym doradcą Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego z ramienia NKWD był:

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc