Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (287)

   Ustalanie lokalizacji nie udało się.

   Czy lokalizacja została włączona w urządzeniu? Jeżeli pomimo włączenia lokalizacji i odświeżeniu strony, nadal wyświetla się ten komunikat, proszę o przesłanie za pośrednictwem formularza kontaktowego - numeru miejsca, typu urządzenia mobilnego, nazwy i wersji systemu operacyjnego oraz nazwy i wersji przeglądarki internetowej. Odśwież stronę

   Ustalanie lokalizacji udało się. Będzie jeszcze oceniona odległość uczestnika gry, odpowiadającego na pytania, od Miejsca Pamięci - co wpłynie na ocenę odpowiedzi.

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Cele więzienne byłego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego zostały przejęte przez:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. W jakiej części siedziby ministerstwa znajdowały się cele więzienne?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Kiedy powstało Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Jaka była oficjalna przyczyna śmierci Jana Rodowicza ps. „Anoda”?

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Kto stał na czele Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego?

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc