Współdziałanie Węgrów i Polaków podczas II Wojny Światowej (339)

   Ustalanie lokalizacji nie udało się.

   Czy lokalizacja została włączona w urządzeniu? Jeżeli pomimo włączenia lokalizacji i odświeżeniu strony, nadal wyświetla się ten komunikat, proszę o przesłanie za pośrednictwem formularza kontaktowego - numeru miejsca, typu urządzenia mobilnego, nazwy i wersji systemu operacyjnego oraz nazwy i wersji przeglądarki internetowej. Odśwież stronę

   Ustalanie lokalizacji udało się. Będzie jeszcze oceniona odległość uczestnika gry, odpowiadającego na pytania, od Miejsca Pamięci - co wpłynie na ocenę odpowiedzi.

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. W lipcu 1944 roku w okolice Warszawy, Radomia i Tomaszowa skierowane zostały oddziały

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Dowódcą sił węgierskich stacjonujących na tym terenie w lipcu 1944 roku był:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Walczący w latach 1943–1944 na terenie Związku Radzieckiego kontyngent węgierski liczył:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Wycofywanie oddziałów węgierskich z Polski rozpoczęło się:

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Według obliczeń Józsefa Antalla do 17 września 1939 roku na Węgry dotarło:

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc