Ankieta

   Powrót

   1. Proszę ocenić liczbę miejsc w przewodniku:


   2. Proszę ocenić atrakcyjność miejsc w przewodniku:


   3. Proszę ocenić objętość opisów miejsc:


   4. Proszę ocenić trudność pytań testowych:


   5. Proszę ocenić przydatność i sposób generowania trasy dojścia do odwiedzanych miejsc:


   6. Proszę ocenić przydatność i sposób potwierdzania przybycia do odwiedzanych miejsc:


   7. Proszę ocenić liczbę haseł w krzyżówkach:


   8. Proszę ocenić przydatność krzyżówek w opanowywaniu i sprawdzaniu wiedzy:


   9. Proszę ocenić liczbę pytań dodatkowych:


   10. Proszę ocenić przydatność pytań dodatkowych w opanowywaniu i sprawdzaniu wiedzy:


   11. Proszę podać język, na który było automatyczne tłumaczenie:


   12. Proszę ocenić przydatność automatycznego tłumaczenia:


   13. Proszę ocenić jakość automatycznego tłumaczenia:


   14. Proszę ocenić przydatność i sposób automatycznego odczytywania:


   15. Proszę ocenić zasadę aktywizacji korzystania z przewodnika:


   16. Proszę ocenić zakres i szczegółowość informacji w rankingu indywidualnym:


   17. Proszę ocenić zasadę przyznawania odznak za korzystanie z przewodnika:


   18. Proszę podać całościową ocenę przewodnika:


   19. Proszę podać propozycje ulepszenia przewodnika:


   20. Proszę podać propozycje zwiększenia atrakcyjności zwiedzania: