Pierwszy bój batalionu Armii Krajowej "Karpaty” (229)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Dowódcą batalionu AK „Karpaty” 1 sierpnia 1944 r. był

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. 1 sierpnia 1944 r. batalion AK „Karpaty” uderzył na

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Głaz upamiętniający walkę batalionu „Karpaty” odsłonięto w roku

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Batalionu AK „Karpaty” w dniach 1-2 sierpnia atakowany był m.in. przez oddziały

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Batalion AK „Karpaty” był jednym z 3 batalionów

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc