Żurowski Antoni płk (251)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Gdzie uczestniczył w walkach w kampanii wrześniowej

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Jaką jednostką dowodził przed 1939 rokiem Antoni Żurowski

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Po dwukrotnym skazaniu na karę śmierci został ułaskawiony i wyrok śmierci został zamieniony na

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Transport więźniów, wśród których znajdował się Antoni Żurowski, został odbity przez

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Kiedy objął funkcję komendanta Obwodu VI „Praga”

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc