Rodowicz Jan "Anoda” (265)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. W którym roku Jan Rodowicz zaangażował się w akcję konspiracyjną

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Na jaki stopień Jan Rodowicz awansował w listopadzie 1943 roku

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Gdzie Jan Rodowicz leczył się z ran odniesionych w czasie wojny

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Jaki kryptonim nosiła akcja pod Arsenałem, w której brał udział

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Gdzie uczył się Jan Rodowicz na tajnych kompletach

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc