Baczyński Krzysztof Kamil (290)

      Uwaga!

      Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

      Pytanie 1. W którym konspiracyjnym miesięczniku społeczno-literackim Baczyński był kierownikiem działu poezji?

      Odpowiedzi:


      Pytanie 2. Jaki stopień wojskowy otrzymał Baczyński po ukończeniu Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty „Agricola”?

      Odpowiedzi:


      Pytanie 3. Ile tomików wierszy opublikował Baczyński podczas okupacji?

      Odpowiedzi:


      Pytanie 4. Które liceum ukończył Baczyński?

      Odpowiedzi:


      Pytanie 5. Jak miała na imię żona Baczyńskiego?

      Odpowiedzi:


      Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc