Podpisanie rozkazu rozpoczęcia Powstania Warszawskiego (9)

   Uwaga!

   Zgodnie z regulaminem, podane odpowiedzi zostaną zapisane w rankingu jeżeli są udzielone po raz pierwszy lub kiedy od poprzedniej rejestracji upłynęło co najmniej 1 dni

   Pytanie 1. Wskaż d-ców decydujących o rozpoczęciu Powstania w Warszawie na odprawie w dniu 31 lipca 1944 roku

   Odpowiedzi:


   Pytanie 2. Budynek przy ul. Filtrowej 68 został wybudowany w roku

   Odpowiedzi:


   Pytanie 3. Kto ze strony Rządu Emigracyjnego wyraził zgodę na rozpoczęcie Powstania

   Odpowiedzi:


   Pytanie 4. Jaką literą określony został początek Powstania

   Odpowiedzi:


   Pytanie 5. Jaka komórka organizacyjna mieściła się w budynku ul.Filtrowa 68

   Odpowiedzi:


   Wróć do opisu Wróć do wykazu miejsc